Carrycut Receives Additional Funding From Innovation Norway

Carrycut receives additional funding from Innovation Norway

Carrycut receives additional NOK 500.000 in startup-grant phase 2 from Innovation Norway. Together with existing funds, this will take the project from design to development and testing of the Carrycut-prototype. More about Innovation Norway and their startup funding here. http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/our-services/start-ups/…

Carrycut I Sirkulær økonomi

Carrycut i sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er forretningsmodeller i en bedrift, et lokalmiljø/region eller i en organisasjon som fokuserer på forretningsmuligheter i økosystemer eller sirkulære kretsløp heller enn lineære prosesser. (Kilde: Wikipedia).Carrycut lager teknologi som reduserer barrierene for å bruke sirkulærøkonomien, både for folk flest og…

NRK: Godsavtale skal flytte 300.000 vogntog bort fra veien

Meget interessant og meget ritkig avgjørelse for å skape mer miljøvennlig varetransport. Den store utfordringen nå blir konsolidering av last (samle last til felles forsendelser). Carrycut sin løsning som integrerer delingsøkonomien med den profesjonelle logistikkindustrien vil bidra til det. Sammen…

Delings- Eller Leieøkonomien

Delings- eller leieøkonomien

Delingsøkonomien er på alles lepper om dagen. Mange er usikre på hva det egentlig er, og hva det vil bety for samfunnet vi lever i. Noen mener delingsøkonomien i større grad dreier seg om utleie enn deling. Olivier Blanchard går…

I Carrycut Liker Vi Fantastiske Ting

I Carrycut liker vi fantastiske ting

I Carrycut liker vi fantastiske ting, magiske ting, alt som er enestående. Enten det er snakk om en symfoni, en roman, et maleri eller en bedrift, magiske ting skjer når riktige deler kommer sammen. Noen ganger blir delene tilpasset undervegs,…