4 Gode grunner for å resirkulere elektronisk avfall

 

For over ett år siden gikk Carrycut i partnerskap med NORSIRK – en landsdekkende organisasjon som samler inn og gjenvinner elektrisk og elektronisk (EE) avfall, innpakning og batterier på en miljøvennlig måte. Overordnet mål er å gjøre resirkulering og transport av elektronisk avfall enkelt, sikkert og effektivt.

«I dag blir 85 prosent av EE-avfallet i Norge
gjenvunnet og brukt til å lage nye produkter i stedet for å bruke nye råvarer.»
ifølge Miljøverndrektoratet.

Økonomisk vekst og forbruk gjør at avfallsmengdene imidlertid
fortsetter å vokse i Norge. Målet er å produsere mindre avfall, samtidig som vi
utnytter ressursene bedre. NORSIRK spiller en nøkkelrolle i norsk gjenvinning,
bare i 2016 sparte NORSIRK sine kunder atmosfæren for 180.000 tonn med CO2 utslipp. Det er en
statistikk vi i Carrycut kan stille oss bak!

Gjenvinning av dine elektroniske artikler er bra for
jorda og det er bra for folkene som bor der – men hvorfor er det det? Her er de
4 viktigste årsakene:

1. Elektroniske artikler inneholder helse- og miljøfarlige stoffer

Elektronisk utstyr inneholder helse- og miljøfarlige
stoffer, inkludert bly og kvikksølv – som på ingen måte bør dumpes i naturen.
Uriktig håndtering av EE-avfall kan derfor være ekstremt utslagsgivende for
både luft-, vann- og jordkvalitet

2. Gjenbruk

Det meste elektronikk inneholder ulike mengder
verdifulle materialer som kan bli gjenvunnet og brukt i produksjon av nye elektriske
artikler. Denne tilnærmingen reduserer energiforbruket benyttet for å
fremstille disse materialene, og det reduser ressurser brukt for å hente ut
spesielle metaller til bruk i nye produkter.

3. Færre og mindre avfallsdeponi

Riktig håndtering av elektronisk og elektrisk avfall
vil føre til at mindre avfall hoper seg opp på avfallsdeponi. I tillegg vil brenning av
denne type avfall på avfallsdeponi risikere at helse- og miljøskadelige
kjemikalier frigjøres til luften.

Redusere antall avfallsdeponi

4. Sensitive data

Mye av vårt elektroniske utstyr inneholder sensitive
persondata om oss selv. Derfor er det viktig hvor og hvordan EE-avfall
håndteres. NORSIRK sikrer at alle data blir forsvarlig håndtert og slettet, og
fjerner alle dine bekymringer om datatap. I tillegg avgjør NORSIRK om den
innleverte artikkelen kan gjenbrukes som det produktet det er, eller gjenvinnes
og brukes i nye produkter.

Hva kan du gjøre? Bruk Carrycut!

I Carrycut ønsker vi å bidra med vår andel i
sirkulærøkonomien og tilbyr både profesjonelle og privatpersoner enkle metoder
for hvordan man kan resirkulere elektronikk og annet avfall. Sjekk ut videoen
under for å se hvor enkelt det er: