Carrycut og TOBB starter pilotprosjekt

Carrycut og TOBB (Trondheim og Omegn Boligbyggerlag) har startet et prosjekt sammen på Kolstadflaten Borettslag i Trondheim. Målet med pilotprosjektet er å gjøre det enklere for beboerne å få dekket sine transportbehov på en enkel, effektiv, billig og miljøvennlig måte.

Carrycut hjelper beboerne med å kvitte seg med ting de ikke behøver lenger, tømming av lagringsareal, eller transport ved inn- og utflytting av borettslaget.

Trondheim
Kolstadflaten borettslag og vaktmester Ola med Carrycuts plakat.

Siden beboerne kan være både avsendere og transportører bringer det naboene tettere sammen og beboerne kan hjelpe hverandre. Det er god dugnadsånd.

For å sette det hele i gang fikk vi hyggelig hjelp av Ola vaktmester. Nå kan beboerne av Kolstadflaten borettslag finne Carrycuts plakat i alle inngangene.