Carrycut i sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er forretningsmodeller i en bedrift, et lokalmiljø/region eller i en organisasjon som fokuserer på forretningsmuligheter i økosystemer eller sirkulære kretsløp heller enn lineære prosesser. (Kilde: Wikipedia).Carrycut lager teknologi som reduserer barrierene for å bruke sirkulærøkonomien, både for folk flest og for profesjonelle aktører.
cc-i-sirkular-akonomi_2
Agenda Magasin har hatt en serie med artikler omkring sirkulær økonomi. Her heter det blant annet:

«Sirkulær økonomi handler imidlertid ikke bare om renovasjon og resirkulering, men om økt kapasitetsbruk og smarte løsninger som også vil være lønnsomme i et businessperspektiv. I en sirkulær økonomi stilles større krav til produktdesign og materialbruk, reparasjon og økt kapasitetsutnyttelse. Å øke kapasiteten til enkeltprodukter handler for eksempel om å legge til rette for mer leasing og utlån (av hvitevarer, bildelingstjenester, m.m.)» Kilde: http://agendamagasin.no/artikler/okonomien-sirkler-oss-inn/

Økt utnyttelse av kapasitet i transporttjenester er noe av det Carrycut vil bidra med. Vi vil også gjøre det enklere å dele og resirkulere eiendeler. Dette skal vi gjøre ved å tilby enkle brukergrensesnitt som knytter profesjonelle aktører og bidragsytere i delingsøkonomien sammen med sendere og mottagere.

Sjekk ut vår nye webside, og ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på eller vil vite mer om