Å samarbeide med selskap som sender ting er en viktig del av Carrycuts markedsstrategi. De fleste selskapene Carrycut samarbeider med ser på varetransport som en utfordring. Carrycut ønsker å gjøre transport til en mulighet. I tillegg til dette jobber Carrycut sammen med mange aktører for å bringe tjenesten vår ut i verden.
Dersom ditt selskap ser Carrycut som en løsning for noen av deres transportutfordringer ønsker vi gjerne at du tar kontakt. Send oss en epost til contact@carrycut.com så svarer vi så raskt vi kan!
Partners:

NORSIRK

NORSIRK er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Vi samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall i henhold til våre kunders produsentansvar.

Flokk

Flokk er et internasjonalt selskap innen markedet for kontorstoler, kantine og konferanse-
møbler. Konsernet eier de skandinaviske merkevarene HÅG, RH, BMA og RBM.

TOBB

TOBB er Midt-Norges største boligbyggelag. TOBB har bygget og forvaltet boliger for våre medlemmer helt siden 1945. Med vår lange erfaring og solide kompetanse gir vi deg den tryggheten du trenger i hverdagen og i hjemmet ditt gjennom smart forvaltning, nyttige tjenester og personlig rådgivning.

SoBo

SoBo is the Norwegian digital rental platform for fashion. Finally, you will be able to get access to the curated fashion pieces of creative individuals and designers. Rent special pieces wherever you are. THE CITY IS YOUR CLOSET.

The Research Council of Norway

Norges forskingsråd er styresmaktenes sentrale rådgivar i forskingspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forsking og innovasjon. Forskingsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forskings- og innovasjonsprogram. Forskingsrådet skaper møteplasser for og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Innovation Norway

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.
Som en global organisasjon er Innovasjon Norge representert i flere enn tretti land. I land der Innovasjon Norge ikke er representert med eget kontor, drar organisasjonen veksel på større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader.

Cefalo

Cefalo is a Norwegian consultancy and offshoring company with the main services and development department in Dhaka, Bangladesh. The company offers software development and maintenance services mainly for European clients.