Å samarbeide med selskap om teknologiutvikling er en viktig del av Carrycuts markedsstrategi. De fleste selskapene Carrycut samarbeider med ser på varetransport som en utfordring. Carrycut ønsker å gjøre transport til en mulighet. I tillegg til dette jobber Carrycut sammen med mange aktører for å bringe tjenesten vår ut i verden.
Dersom ditt selskap ser Carrycut som en løsning for noen av deres transportutfordringer ønsker vi gjerne at du tar kontakt. Send oss en epost til contact@carrycut.com så svarer vi så raskt vi kan!
Partners:

The Research Council of Norway

Norges forskingsråd er styresmaktenes sentrale rådgivar i forskingspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forsking og innovasjon. Forskingsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forskings- og innovasjonsprogram. Forskingsrådet skaper møteplasser for og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Innovation Norway

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.
Som en global organisasjon er Innovasjon Norge representert i flere enn tretti land. I land der Innovasjon Norge ikke er representert med eget kontor, drar organisasjonen veksel på større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader.

Cefalo

Cefalo er et norsk konsulent- og outsorcingselskap med hovedtjenester og utviklingsavdeling i Dhaka, Bangladesh. Selskapet tilbyr programvareutvikling vedlikeholdstjenester hovedsaklig til europeiske klienter.