Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING for Carrycut AS.
Sist oppdatert [12.10.2019]

Carrycut er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med EU sin nye personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR) og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bruker tjenester som Carrycut tilbyr, og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger.

I denne personvernerklæringen tar vi for oss:

1. BEHANDLINGSANSVARLIG
2. PERSONOPPLYSNINGER
3. VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER
4. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER
5. VÅR HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER
6. INTERNASJONAL OVERFØRING
7. NYHETSBREV OG TIPS
8. DINE RETTIGHETER
9. ENDRINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
10. HENVENDELSER

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg godt kjent med denne personvernerklæringen. Ved å ta i bruk våre publikasjoner og tjenester samtykker du til vår behandling av personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og innen de rammer som følger av gjeldende lovgiving.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG

Carrycut AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med de tjenester Carrycut leverer.

2 PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Opplysninger du selv gir oss

Carrycut AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel når du oppretter en brukerprofil, oppgir opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, alder og eventuelt interesser.

2.2 Betalingskort- og bankinformasjon

Carrycut muliggjør betalingstransaksjoner mellom deg, andre Carrycut-brukere og Carrycut. Hvis du tar i bruk denne muligheten må du oppgi en del informasjon for identifisering og verifisering, slik som navn, adresse fødselsdato, betalingskortummer, bankkonto IBAN nummer, utløpsdato for betalingskort og CVC kode.
Denne informasjonen er lagret hos en tredjepart, Stripe, som håndterer betalinger for Carrycut. Carrycut lagrer ikke denne informasjonen hos oss og vi har heller ikke tilgang til den. Carrycut har kun tilgang til et referansenummer (token) til disse betalingsopplysningene. Vi kan også se hvilke transaksjoner som er tilknyttet deg som Carrycut-bruker. Hvis du ønsker å slette betalingsopplysninger som er tilknyttet din Carrycut brukerkonto, kan du be Carrycut ordne det for deg. Vi vil da undersøke om du har noen pågående transportoppdrag som involverer betaling før vi sletter disse opplysningene i tilknytning til kontoen din.

Vi opplyser deg om at tredjeparts betalingstilbydere kan lagre dine betalingsopplysninger i henhold til sine egne personvernvilkår, eller slik det kreves av loven. Stripe sine personvernvilkår finnes her: https://stripe.com/us/privacy

2.3 Opplysninger vi samler inn når du bruker våre tjenester

Når du bruker Carrycut AS sine tjenester, registrerer Carrycut AS ved hjelp av ulike analyseverktøy din aktivitet. Carrycut AS samler også inn informasjon fra enheten du bruker når du besøker våre digitale løsninger, for eksempel informasjon om IP-adresse, operativsystem, nettleser og nettverk.

Vi samler videre informasjon om bruk og trafikk, for eksempel informasjon om innloggingshistorikk, bruks- og navigasjonsmønstre, hvilke tjenester brukerne bruker, hvor mange ganger ulike deler av tjenestene benyttes. Vi samler også informasjon om nyhetsbrevabonnement, herunder hvilke nyhetsbrev som sendes til deg, hvilke som åpnes, hvilken e-postklient du bruker, hvor du befinner deg når du åpner nyhetsbrevet og hva du klikker på i disse e-postene.

Dersom du bruker stedsbaserte tjenester, kan Carrycut samle inn og behandle opplysninger om din posisjon. Vi vil varsle deg særskilt og be om samtykke før vi samler inn slik informasjon. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke i samsvar med gjeldende lovgivning.

3 VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker personopplysninger du har oppgitt for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne kommunisere med deg om disse. Videre samler vi inn og behandler informasjon når du bruker våre tjenester som beskrevet ovenfor for å kunne tilpasse innhold og målrette annonsering basert på adferd og antagelser om preferanser, analysere markedstrender, forbedre våre tjenester og for å forebygge og avdekke misbruk.

3.1 Personprofiler

Noen ganger sammenstiller vi personopplysninger vi har fått fra deg med opplysninger fra andre kilder. Det kan for eksempel være at vi sammenstiller brukerdata og opplysninger om navn og adresse som du har oppgitt med opplysninger om hvilke tjenester du bruker, innloggingshistorikk eller med data om ditt bruksmønster. Disse dataene organiseres som personprofiler og knyttes sammen via krypterte og anonymiserte bruker-id’er. Videre vil vi kunne segmentere slike personprofiler inn i definerte segmenter. Vi gjør dette for å kunne tilpasse våre tjenester slik at de passer deg best mulig, målrette oppdrag, annonser og markedsføringshenvendelser til deg, og for å kunne videreutvikle våre tjenester.

3.2 Markedsføring

Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon og markedsføring om tjenester du kan ha interesse av basert på opplysninger du selv har oppgitt eller på opplysninger vi har samlet gjennom bruk av våre tjenester (personprofiler).

Hvis du er eller har vært bruker av Carrycut eller har registrert brukerprofil på andre måter som for eksempel for å motta nyhetsbrev, kan du gjennom vilkårene ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon og markedsføring som kunde, og vi kan da sende deg henvendelser basert på samtykket du har gitt. Vi kan for øvrig sende deg markedsføring elektronisk, som for eksempel e-post og sms, i samsvar med de krav som gjelder etter gjeldende lovgivning, inntil du selv gir beskjed om at slik kommunikasjon ikke ønskes lenger. Du kan når som helst velge å reservere deg mot slike henvendelser.

Hvis du ikke har registrert en brukerprofil hos oss eller oppgitt dine kontaktdata i forbindelse med et kundeforhold, vil vi bare sende nyhetsbrev og elektronisk markedsføring hvis du eksplisitt har samtykket til å motta slike henvendelser.

4 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger vi har om deg kan bli gjort tilgjengelig for de selskaper som etter avtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av våre digitale publikasjoner og tilknyttede tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning. Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet.

Vi kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

Facebook Analytics
Carrycut bruker i dag Facebook Analytics som et støtteverktøy for å utvikle og forbedre våre tjenester. Det betyr at tredjeparter, inkludert Facebook, kan samle inn eller motta informasjon fra Carrycut-appen og andre apper som bruker den informasjonen til å tilby målingstjenester og målrettede annonser.

Carrycut har en pågående aktivitet for å deaktivere overføring av informasjon til Facebook og kommer tilbake med oppdatert personvernerklæring så snart det er gjort.

Dersom du ikke ønsker at Facebook Analytics skal få tilgang til informasjon om din bruk av Carrycut kan du velge å ikke bruke Carrycut.

Facebook Analytics logger følgende informasjon:

Automatisk loggede hendelser – grunnleggende samhandlinger i appen (f.eks. appinstalleringer, applanseringer) og systemhendelser (f.eks. SDK-innlasting, SDK-resultater) som samles inn automatisk.

Facebook-app-ID – en unik identifikator som leveres av Facebook for å referere til annonsørens nettsted og mobilapp.

Metadata fra forespørselen – mobilens OS-type og versjon, SDK-versjon, appnavn, appversjon, enhetens bortvelgingsinnstilling, brukeragentstrengen og klientens IP-adresse. Det samler også inn følgende enhetsrelaterte målinger: tidssone, enhets-OS, enhetsmodell, operatør, skjermstørrelse, prosessorkjerner, total diskplass, gjenværende diskplass.

Facebook Analytics (eller Facebook SDK som det egentlig heter) samler inn følgende informasjon når du bruker Facebook-innlogging:

Apphendelser: Dette dekker generelle apphendelser (f.eks. appinstallering, applansering) og annen standardlogging for produktmålinger (f.eks. SDK-innlasting og SDK-resultater). Vær oppmerksom på at noen av disse hendelsene (f.eks. appinstalleringer, applanseringer osv.) automatisk logges som nevnt over.

Konfigurasjonsdata: Etter at en bruker har logget inn, gjør SDK periodiske bakgrunnsforespørsler for å administrere levetiden til tilgangstokenet automatisk.

Feilinformasjon: SDK fanger opp feilinformasjon, inkludert under initialisering av SDK, som kan inkludere en bruker-ID for enkeltpersoner som er logget inn på Facebook.

Korttidsdata: SDK måler noe brukeraktivitet med formål om å administrere svindel og misbruk. Disse dataene blir bare bevart en veldig kort periode for de som ikke er logget inn på Facebook.

Bruk av denne informasjonen om enkeltpersoner med en Facebook-konto, dekkes av Facebooks retningslinjer for data som kan finnes her: https://www.facebook.com/policy.php

5 VÅR HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Kun autorisert personell hos Carrycut har tilgang til personopplysninger. Tilgangen til personopplysninger er sikret med adgangskontroll og passord. Vi benytter oss av avansert teknologi for å hindre at uvedkommende kommer inn på våre systemer.

Vi har skriftlige rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet for å sikre og dokumentere at vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.
Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for dette i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig. Når saklig behov ikke lenger foreligger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

6 INTERNASJONAL OVERFØRING

Vi bruker Stripe som betalingsløsning. Stripe er geografisk plassert utenfor the European Economic Area (EEA). Stripe sine tiltak og arbeid for å oppfylle GDPR er beskrevet her: https://stripe.com/guides/general-data-protection-regulation#stripe-and-the-gdpr. Ved å bruke Carrycut samtykker du til at dine bank- og betalingsopplysninger overføres til Stripe.

Carrycut sin utviklingspartner er det norske selskapet Cefalo AS. Cefalo AS har sitt utviklingsselskap plassert utenfor EEA, nærmere bestemt Bangladesh. Det betyr at opplysninger vi har lagret om deg kan bli tilgjengelig for utviklere Cefalo AS har utenfor EEA. Cefalo AS sin hjemmel for å overføre personopplysninger til Cefalo Bangladesh ltd. er EU sin standardkontrakt for overføring av personopplysninger. Standardkontrakten viser til en rekke sikkerhetstiltak som er innført for å sikre personvernopplysninger. Du kan lese mer om Cefalo AS her: https://cefalo.com/

Som forklart i avsnitt 4 benytter Carrycut Facebook Analytics som støtteverktøy til å utvikle og forbedre våre tjenester. Det betyr at tredjeparter, inkludert Facebook, kan samle inn eller motta informasjon fra Carrycut-appen og andre apper som bruker den informasjonen til å tilby målingstjenester og målrettede annonser. Facebook er et selskap med hovedkvarter i California USA.

7 NYHETSBREV

Når du registrerer en bruker på Carrycut må du oppgi en epostadresse. Vi sender automatisk en velkomstepost til denne epostadressen. Vi sender også nyhetsbrev og tips om Carrycut til denne epostadressen. Ved å opprette en bruker på Carrycut samtykker du i at vi starter å sende deg nyhetsbrev og tips. I nyhetsbrevene vi sender finnes den en lenke som du kan klikke på for å reservere deg mot våre nyhetsbrev og tips.

8 DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg og kan kreve retting og sletting i samsvar med gjeldende lovgivning.

9 ENDRINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Carrycut kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og den endrede personvernerklæringen har virkning fra siste revisjonsdato. Vi vil gjøre større endringer godt synlig, men anbefaler at du leser personvernerklæringen jevnlig når du besøker våre nettsider eller bruker våre tjenester på annen måte. I tillegg vil vi oppbevare tidligere versjoner av personvernerklæringen i et arkiv, slik at du har enkel tilgang til dem.

10 HENVENDELSER

Hvis du vil ha mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på www.carrycut.com/contact