Carrycut + Norsirk = Convenient and EcoFriendly

Carrycut has partnered with Norsirk to make the disposal of electrical equipment seamlessly simple. Norsirk is a nationwide organization that collects and recycles electrical and electronic (EE) waste, packaging and batteries in an environmentally friendly way. Carrycut’s mission is to help users transport anything, anywhere, at an agreed price and…

Carrycut i sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er forretningsmodeller i en bedrift, et lokalmiljø/region eller i en organisasjon som fokuserer på forretningsmuligheter i økosystemer eller sirkulære kretsløp heller enn lineære prosesser. (Kilde: Wikipedia).Carrycut lager teknologi som reduserer barrierene for å bruke sirkulærøkonomien, både for folk flest og for profesjonelle aktører. Agenda Magasin har hatt en serie med…