Hvordan kan Carrycut hjelpe deg #1

,

Hvis du bor et stykke unna hjemstedet ditt eller utenfor Norge, kan Carrycut hjelpe deg med å transportere dine eiendeler fra ett sted til et annet. Enten du trenger å flytte dine ting til ditt nye hjem eller du har en bil/lastebil og kjører frem og tilbake mye med ledig…

Carrycut og TOBB starter pilotprosjekt

Carrycut og TOBB (Trondheim og Omegn Boligbyggerlag) har startet et prosjekt sammen på Kolstadflaten Borettslag i Trondheim. Målet med pilotprosjektet er å gjøre det enklere for beboerne å få dekket sine transportbehov på en enkel, effektiv, billig og miljøvennlig måte. Carrycut hjelper beboerne med å kvitte seg med ting de…

10 Situations I wish I had Carrycut

When I first learned about Carrycut, a number of situations in which I could have used it came to mind. The same thing happens every time I tell someone about it too, both by future private users and businesses. Here are some of them: That time I travelled to Trysil…