BRUKERVILKÅR

Sist oppdatert: 12.10.2019

Velkommen til Carrycut – markedsplassen for brukervennlig, rimelig og effektiv varetransport.

ENKEL OVERSIKT

For at det skal være enkelt for deg å få oversikt har vi oppsummert det viktigste i brukervilkårene her i starten. Husk at det er den fullstendige teksten som angir brukervilkårene.

 1. Du må godta brukervilkårene for å kunne bruke Carrycut.
 2. Det kan hende at vi endrer brukervilkårene hvis det er nødvendig.
 3. Du må være 18 år for å bruke Carrycut.
 4. Vi tilbyr tjenesten som den er for at den skal være nyttig. Men vi kan ikke gi noen garanti for at den alltid vil virke slik vi ønsker det.
 5. Hensikten med Carrycut er å gjøre det lett å sende ting med noen som kan ta dem med.
 6. Det er dere som bruker Carrycut til å sende og ta med noe som inngår en transportavtale. Carrycut tilbyr hjelpemiddelet som gjør dette enkelt.
 7. Alle kostnadene forbundet med et transportoppdrag dekkes av dere som bruker Carrycut.
 8. Vegfraktloven, eventuelt Sjøloven, ligger til grunn for de transportoppdragene som avtales gjennom Carrycut.
 9. En avtale om transportoppdrag inngås når avsender, i Carrycut-appen, gir oppdraget til en transportør som har tilbudt seg å ta det.
 10. Vi samler inn noen bruker- og bruksdata for å forbedre oss.
 11. Ting du legger ut på Carrycut vil kunne bli sett av andre.
 12. Det som er ditt er ditt, det som er vårt er vårt. Men vi kan bruke innhold som er lagt ut på Carrycut til for eksempel markedsføring.
 13. Bruk Carrycut slik tjenesten er ment, vær hyggelig mot andre, følg lover og regler.
 14. Pass på kontoen din og passordet ditt.
 15. Meningen er at brukere skal legge ut opplysninger som er riktige og sanne. Carrycut kan ikke ta ansvar for at det alltid skjer.
 16. Vi kan stenge helt eller delvis tjenesten, for eksempel for å gjøre vedlikehold.
 17. Vi kan endre eller avslutte deler av eller hele tjenesten.
 18. Vi bruker Stripe som betalingsløsning.
 19. Avsender og transportør bestemmer hva det skal koste å frakte noe.
 20. Carrycut tar 14% av betalingen til transportør for å dekke våre utgifter til å drifte og utvikle tjenesten.
 21. Hvis avsender, transportør eller mottaker er uenige om for eksempel gjennomføringen av et transportoppdrag, må de selv komme sammen og bli enige om en løsning.
 22. Carrycut kan slette brukere eller innhold, for eksempel hvis den eller det bryter med disse brukervilkårene. Men vi har ikke plikt til å gjøre det og vi er ikke ansvarlige for hva brukere gjør eller legger ut på Carrycut.
 23. Du kan når som helst slutte å bruke Carrycut.

CARRYCUT

Carrycut AS med organisasjonsnummer 916 564 082 og adresse Leirfossvegen 5D, 7037 Trondheim, Norge, opererer nettsider (carrycut.com, carrycut.no, og andre relevante domener) og mobilapplikasjoner for iOS og Android, begge under navnet “Carrycut”.

OM BRUKERVILKÅRENE

VENNLIGST LES DISSE BRUKERVILKÅRENE (“BRUKERVILKÅRENE”) NØYE. VED Å LASTE NED, SKAFFE DEG TILGANG TIL ELLER BRUKE MOBILAPPLIKASJONENE, NETTSIDENE ELLER ANDRE PRODUKTER OG TJENESTER (KOLLEKTIVT “TJENESTENE”) TIL CARRYCUT AS OG VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE (“CARRYCUT”, “VI” ELLER “OSS”), AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV DISSE BRUKERVILKÅRENE. HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE BRUKERVILKÅRENE, KAN DU IKKE BRUKE TJENESTENE.

Vi kan endre eller modifisere disse BRUKERVILKÅRENE når som helst og etter eget skjønn. Dersom vi endrer disse BRUKERVILKÅRENE, vil vi varsle om det. Slik varsling kan skje i form av en notis eller et varsel gjennom TJENESTENE, epost til registrerte brukere, eller en oppdatering av ”Sist oppdatert” dato over. Ved å fortsette å bruke TJENESTENE bekrefter du at du godtar de oppdaterte BRUKERVILKÅRENE. Vi anbefaler deg å med jevne mellomrom gjennomgå BRUKERVILKÅRENE for å forsikre deg om at du forstår dem og betingelsene som gjelder for din bruk av TJENESTENE. Dersom du ikke godtar de oppdaterte BRUKERVILKÅRENE, må du slutte å bruke TJENESTENE og slette din Carrycut konto.

Vilkårene i dette dokumentet er til for å la oss kunne fortsette å tilby og forbedre TJENESTENE. De hjelper oss å sikre at noen få utrivelige brukere ikke ødelegger opplevelsen for alle andre. Din rolle i dette er enkel. Bruk sunn fornuft, fortsett med å lage gode Carrycut-oppdrag, og samhandle med de andre brukerne på en god måte.

BRUKERE OG BRUKERGRUPPER

Carrycut er laget for bruk av personer som er 18 år eller eldre. Personer som er under 18 år har forbud mot å opprette en Carrycut konto.

Du bekrefter at du er enten over 18 år eller har lovlig samtykke fra foreldre eller verge, eller representerer et offisielt registrert norsk selskap, og er fullt i stand og kompetent til å godta vilkår, betingelser, forpliktelser, bekreftelser, representasjoner og garantier fremsatt i disse BRUKERVILKÅRENE, og til å akseptere og overholde BRUKERVILKÅRENE. I tillegg bekrefter du at du ikke tidligere har blitt suspendert eller fjernet fra TJENESTENE og at du ikke har mer enn en Carrycut konto.

Vi kan, etter eget skjønn, nekte å tilby TJENESTENE til hvilken som helst person eller enhet. Vi kan, uten varsel eller kompensasjon, og etter vårt eget skjønn, terminere din rett til å bruke TJENESTENE, eller hvilken som helst del av disse, og blokkere og hindre din fremtidige adgang til og bruk av TJENESTENE eller hvilken som helst del av disse. Vi tilbyr ingen garanti vedrørende tilgjengelighet til eller bruk av TJENESTENE.

TJENESTENE

TJENESTENE forbinder avsendere og mottakere av forsendelser med transportører. Avsendere, transportører og mottakere er i fellesskap referert til som “Brukere”.  En transportør utfører et transportoppdrag for avsender. Brukere bruker TJENESTENE til å utveksle informasjon og enes om betingelser, inkludert pris, relatert til transportoppdraget.

Transportoppdrag utført og eller organisert gjennom eller ved bruk av TJENESTENE er underlagt henholdsvis Vegfraktloven og Sjøloven. Vegfraktloven er tilgjengelig her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-12-20-68. Sjøloven er tilgjengelig her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-06-24-39 .

ROLLER OG ANSVAR

Alle avtaler inngått i forbindelse med et transportoppdrag er inngått direkte mellom Brukere. Brukere skal ha alt ansvar og bære all risiko relatert til slike avtaler. Under ingen omstendighet skal Carrycut ha noe som helst ansvar for avtaler mellom Brukere, ei heller ha noe ansvar relatert til transportoppdrag.

Disse BRUKERVILKÅRENE referer også til Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser, NSAB 2015, som redegjør for Brukeres rettigheter og forpliktelser overfor hverandre. I samsvar med NSAB §3 C, er Carrycut, som formidler, ikke ansvarlig for andre enn våre egne ansatte.

Alle kostnader relatert til et transportoppdrag skal betales av Brukere. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, fraktkostnad og hvilken som helst annen tilleggskostnad, tollavgift og andre kostnader, som oppstår relater til transportoppdraget.

Carrycut skal ikke ha noe ansvar for riktighet, tilgjengelighet eller brukbarhet av informasjonen utvekslet gjennom TJENESTENE, og skal ikke ha noe ansvar, hverken direkte eller indirekte, for feil eller mangler i denne informasjonen.

Brukere har alene alt ansvar for enhver direkte eller indirekte kostnad som oppstår i forbindelse med bruk av TJENESTENE. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, toll, kostnader relatert til tvister og rettssaker, og finansielle kostnader relatert til transportoppdrag.

Brukere har ansvaret for å dokumentere sin overholdelse av disse BRUKERVILKÅRENE. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, dokumentasjon av betaling og dokumentasjon til skattemyndighetene og Arbeidstilsynet.  Under ingen omstendighet skal Carrycut ha ansvaret for at Brukere overholder disse BRUKERVILKÅRENE.

Brukere skal ikke bruke TJENESTENE til transport av ulovlig gods.

Brukere godtar og er enige om at en avtale relater til et transportoppdrag er bindende med mindre Brukere eksplisitt er enige om å fravike dette.

En avtale om et transportoppdrag regnes som inngått, og dermed bindende, når en transportør som har tilbudt å utføre et transportoppdrag for avsender, er valgt som transportør av avsender gjennom TJENESTENE. Brukere er i sin fulle rett til å endre eller slette forespørsler og tilbud om transportoppdrag inntil en avtale om et transportoppdrag er inngått.

Hvis du skal frakte kjeledyr eller andre dyr er du ansvarlig for å følge relevante lover og regler for slik transport, inkludert slike regler som omhandler dyrevelferd. Du kan finne relevant informasjon på følgende nettsider:
https://www.toll.no/no/varer/dyr/reise/
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyretransport/hobbytransportavdyr/viktig_ved_transport_av_dyr_i_varmt_vaer.3383
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:f83007

DATAINNSAMLING

Vi samler bare inn bruker- og bruksdata for å forbedre din opplevelse og nytte av TJENESTENE. Vi kan bruke slike data til å kontakte deg eller på annen måte gi deg et innhold eller informasjon som er relevant for deg.

Ved å bruke TJENESTENE godtar og tillater du at Carrycut samler inn informasjon om din bruk av TJENESTENE, inkludert interaksjon med objekter i TJENESTENE. For eksempel, når du liker en annonse godtar du at vi kan samle inn denne informasjonen og bruke den til statistikk og på forretningsmessig vis. Du godtar også å la Carrycut samle visse typer informasjon fra og om din enhet. For eksempel, dersom du velger å bruke vår lokaliseringsmulighet, godtar du at Carrycut får tilgang til lokasjonen til din enhet og laster opp data om dette til våre servere, i tillegg til at vi presenterer data om dette i tilknytning til transportoppdrag og statistikk.

Vi bruker Facebook og Google Analytics og Facebook og Google Analytics Advertising funksjonalitet til å forstå hvordan våre brukergrupper er satt sammen med hensyn på Alder, Kjønn og interesser. Denne informasjonen er fullt anonym, men hvis du ikke aksepterer å dele denne informasjonen kan du avstå fra det ved å bruke Google Analytics Opt-out Browser Add-on når du besøker våre nettsider samt avstå fra å bruke TJENESTENE.

Personvernerklæringen for TJENESTENE er en del av disse BRUKERVILKÅRENE. Personvernerklæringen er tilgjengelig på Carrycut sine nettsider.

Carrycut vil aldri selge brukerinformasjon til andre, men Carrycut har rett til å utveksle informasjon vi samler inn med selskaper og eller organisasjoner vi har partnerskap med.

BRUKERINNHOLD

TJENESTENE består av interaktive funksjoner og felt som tillater Brukere å lage, poste, sende og/eller lagre innhold, inkludert, men ikke begrenset til, foto, tekst, grafikk, eller annet materiale (kollektivt kalt ”Brukerinnhold”). Du forstår at ditt Brukerinnhold kan bli sett av andre. Du godtar at du alene er ansvarlig for ditt Brukerinnhold og at Carrycut ikke er ansvarlig for noe Brukerinnhold. Selv om vi ikke er forpliktet til å gjøre det, reserverer vi oss retten til, og har helt etter vårt eget skjønn anledning til, å gjennomgå, vurdere og slette Brukerinnhold når som helst og for hvilken som helst grunn.

Vi krever ikke eierskap over noe Brukerinnhold som du poster på eller gjennom TJENESTENE. Men, ved å sende inn Brukerinnhold til Carrycut, gir du oss herved en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, avgiftsfri, ikke tilbakekallelig, videre-lisensierbar og overførbar tillatelse til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, lage avledede verk av, distribuere, fremføre og vise slikt Brukerinnhold i forbindelse med TJENESTENE.

Brukerinformasjon vil bli behandlet konfidensielt og i henhold til krav til informasjonssikkerhet som beskrevet i Personopplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38). Brukere har rett til å bli informert om Carrycuts behandling av informasjon som angår dem. Carrycut kan sende informasjon til politiet eller andre myndigheter inkludert Skatteetaten. Carrycut lagrer også informasjon om slettede transportoppdrag for å kunne forhindre konflikter og tvister.

Brukere som ikke er logget inn på sin konto i løpet av 12 måneder vil kunne få sin brukerkonto slettet.

TILBAKEMELDING

Du godtar at enhver tilbakemelding, forslag, ideer, eller annen informasjon eller annet materiale vedrørende Carrycut eller TJENESTENE som du gir enten via epost eller på annen måte (“Tilbakemelding”), er ikke-konfidensiell og skal bli Carrycut alene sin eiendom. Vi vil være berettiget til ubegrenset bruk og formidling av slik Tilbakemelding for enhver hensikt, kommersiell eller på annen måte, uten anerkjennelse eller kompensasjon til deg. Du frafaller enhver rett du måtte ha til slik Tilbakemelding (inkludert enhver opphavsrett eller moralsk rett). Vi setter pris på å høre fra våre Brukere, men være vennlig å ikke del dine ideer med oss hvis du forventer å bli betalt eller ønsker å fortsette å eie og kreve rettigheter til dem.

CARRYCUT INNHOLD

Med mindre annet er angitt, er alt materiale inneholdt på eller i TJENESTENE, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, bilder, kode, illustrasjoner, design, ikoner, fotografier, videoklipp, og skrevet og annet materiale (kollektivt, “Carrycut Innhold”), så vel som deres utvelgelse og arrangement, beskyttet av opphavsrett, varemerke, mønsterbeskyttelse, patent, og/eller annen intellektuell eiendomsrett, og uautorisert bruk av Carrycut Innhold kan være brudd på slike lover og disse BRUKERVILKÅRENE. Med unntak av hva som uttrykkelig er gitt i disse BRUKERVILKÅRENE, gir Carrycut ingen eksplisitt eller implisitt rett til å bruke Carrycut Innhold. Du godtar at du vil ikke kopiere, reprodusere, re-publisere, innramme, nedlaste, sende, modifisere, fremvise, dekonstruere, selge, eller delta i noe salg av, leie ut, lease ut, låne ut, tildele, distribuere, lisensiere, underlisensiere, eller utnytte på noen måte, helt eller delvis, Carrycut Innhold, TJENESTENE, eller noen som helt relatert programvare, unntatt som uttrykkelig erklært i disse Brukervilkårene.

Du gis herved en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-lisensierbar tillatelse til å skaffe deg adgang til og til å bruke TJENESTENE og Carrycut Innhold. Denne tillatelsen kan kalles tilbake på et hvilket som helst tidspunkt. Denne tillatelsen er gjenstand for disse BRUKERVILKÅRENE og inkluderer ikke:

 • Distribusjon, offentlig fremføring eller offentlig visning av Carrycut Innhold;
 • Modifisering eller på annet vis det å lage avledede bruksmåter av TJENESTENE eller Carrycut Innhold, eller noen del av disse;
 • Bruk av noen form for utskraping, datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- eller utvinningsmetoder;
 • Nedlasting (utenom caching av nettsider) av noen del av TJENESTENE, Carrycut Innhold eller noe informasjon inneholdt i disse, unntatt som uttrykkelig tillatt i TJENESTENE;
 • Å skaffe seg adgang til Carrycut API ved bruk av en ikke-autorisert eller tredjeparts klient; og
 • Noen form for bruk av TJENESTENE eller Carrycut Innhold på annet vis enn slik disse er tiltenkt.

Bruk av TJENESTENE eller Carrycut Innhold på annet vis enn det som disse BRUKERVILKÅRENE uttrykkelig gir tillatelse til, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Carrycut, er strengt forbudt og vil føre til tap  av lisensen til å bruke Carrycut som gis i disse BRUKERVILKÅRENE.

FORBUDT AKTIVITET

I tillegg til de andre begrensningene som er spesifisert i disse BRUKERVILKÅRENE, godtar du at du ikke vil:

 • Bruke TJENESTENE til noe formål som er ulovlig, utenfor omfanget av deres tiltenkte bruk, eller på annet vis forbudt i disse BRUKERVILKÅRENE;
 • Bruke TJENESTENE på en måte som kan forstyrre, påvirke negativt, eller forhindre andre Brukere fra å fullt ut nyte godt av TJENESTENE, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke fungeringen til TJENESTENE på noe slags vis;
 • Kompromittere sikkerheten til TJENESTENE;
 • Sende noen form for uoppfordret reklame, søppel (spam), oppfordringer eller promosjonsmateriale, inkludert bruk av metoder som automatisk genererer Brukerinnhold og/eller på noen annen måte poster Brukerinnhold fra kanaler utenfor TJENESTENE;
 • Skaffe deg tilgang til TJENESTENE sitt API utenfor den tiltenkte bruk av TJENESTENE, hverken via manuelle eller automatiske metoder;
 • Gjøre bruk av enhver form for robot, edderkopp, kryper, skraper eller en annen automatisk fremgangsmåte eller et grensesnitt som ikke er besørget av oss til å skaffe deg adgang til TJENESTENE eller til å utvinne data;
 • Dekonstruere noen som helst del av TJENESTENE eller gjøre noe som kan avdekke kildekode eller omgå eller forbigå tiltak for å forhindre eller begrense adgang til noe område, innhold eller kode i TJENESTENE;
 • Bruke eller forsøke å bruke en annen brukers konto uten autorisasjon;
 • Forsøke å omgå teknikker for innholdsfiltrering som vi bruker, eller forsøke å skaffe deg tilgang til deler av eller funksjonalitet i TJENESTENE som du ikke er autorisert til å ha tilgang til;
 • Forsøke å indikere på noen måte at du har en relasjon til oss eller at vi har godkjent deg eller noe produkt eller tjeneste uten å på forhånd ha innhentet vårt uttrykkelig skriftlige samtykke til å gjøre det;
 • Utøve trakassering eller truende adferd;
 • Gi deg ut for å være en annen person eller virksomhet eller på annen måte gi uriktig fremstilling av din relasjon til en annen person eller virksomhet;
 • Bryte andre Brukeres personvern eller rett til databeskyttelse, inkludert å ta bilde av en annen person uten å ha innhentet denne personens samtykke;
 • Krenke ethvert patent, varemerke, handelshemmelighet, copyright eller annen intellektuell eller proprietær rettighet som tilhører andre;
 • Kjøpe, selge, leie ut, lease ut, eller på annen måte tilby i bytte mot kompensasjon, adgang til din Carrycut konto eller et Carrycut brukernavn uten å på forhånd ha fått skriftlig tillatelse til dette fra Carrycut;
 • Utvikle en tredjeparts tjeneste som samhandler med Brukerinnhold eller TJENESTENE uten å på forhånd ha innhentet skriftlig tillatelse fra Carrycut; og
 • Bruke TJENESTENE i noen form for ulovlig eller uautorisert hensikt eller være engasjert i, oppmuntre, eller reklamere for noen form for aktivitet som bryter med disse BRUKERVILKÅRENE.

Du aksepterer i tillegg å overholde enhver tredjeparts vilkår som gjelder når man poster tilbakemeldinger på Carrycut, inkludert brukervilkår for iTunes App Store og/eller Android Market. Vi har absolutt nulltoleranse for uakseptabelt innhold og/eller fornærmende adferd. Vi reserverer oss retten til å fjerne innhold som vi, etter vårt eget skjønn, anser som fornærmende. Vi vil permanent nekte å tilby TJENESTENE til Brukere som tar del i fornærmende adferd og/eller bryter andre deler av disse BRUKERVILKÅRENE.

KONTOBESKYTTELSE

Du aksepterer alt ansvar for enhver aktivitet som finner sted innlogget på din Carrycut konto. Du er ansvarlig for å forsikre deg om at du oppbevarer ditt passord trygt og sikkert. Du godtar at du vil ikke dele passordet ditt med andre eller gjøre noe som kan sette sikkerheten til din konto på spill.

DIN KONTO

Carrycut er ikke ansvarlig for riktigheten og gyldighetene av informasjonen brukere oppgir om seg selv.

Du kan slette din brukerkonto ved å kontakte Carrycut på https://www.facebook.com/carrycut eller ved å sende en epost til contact@carrycut.com. Carrycut vil etterkomme din forespørsel om sletting av din brukerkonto uten unødig opphold.

Sletting av en brukerkonto fritar ikke Brukere fra deres ansvar og forpliktelser i forbindelse med avtaler om transportoppdrag som Brukere har inngått.

CARRYCUTS RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER

Carrycut tilbyr en markedsplass og en plattform for Brukere som ønsker å utveksle informasjon om behov for og tilbud om frakt av gods. Plattformen benyttes også til å gjøre avtaler om og betaling for slik frakt av gods.

Carrycut kan imidlertid stenge, helt eller delvis, TJENESTENE, for å utføre vedlikehold, oppgradering aller av andre mindre vesentlige årsaker. Ved å bruke TJENESTENE godtar du at Carrycut ikke er ansvarlig overfor deg eller noen annen tredjepart, for konsekvenser som følger av slik stenging av TJENESTENE. I den grad det er praktisk gjennomførbart og innenfor rimelige grenser, vil Carrycut forsøke å informere Brukere på forhånd om slik stenging.

Carrycut har rett til å overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse BRUKERVILKÅRENE til en tredjepart uten noen form for godkjennelse fra Brukere.

ENDRINGER I TJENESTENE

 Vi reserverer oss retten til å modifisere eller avslutte midlertidig eller permanent TJENESTENE eller enhver del eller egenskap i disse uten forhåndsvarsel. I den grad det er rimelig mulig vil vi forsøke å gi en melding til våre brukere når vi gjør endringer eller hvis vi avslutter noen del av TJENESTENE.

Dersom du ikke ønsker å benytte TJENESTENE etter at det eventuelt er foretatt endringer i dem, kan du når som helst slutte å bruke dem.

Du godtar at vi ikke skal holdes ansvarlig for tap eller skade som følge av modifikasjon, suspensjon eller avslutning av TJENESTENE eller noen del av disse.

BETALINGSHÅNDTERING

Betalingshåndtering for brukere av TJENESTENE er levert av Stripe og er underlagt “Stripe Connected Account Agreement”, som inkluderer “ Stripe Services Agreement” (kollektivt “Stripe Services Agreement”). Ved å godta denne avtalen, eller ved å fortsette å bruke TJENESTENE, godtar du å være bundet av ”Stripe Services Agreement”, og i den grad eller slik disse blir endret av Stripe fra tid til annen.

Som en betingelse for at Carrycut muliggjør betalingstjenester gjennom Stripe, godtar du å gi Carrycut riktig og fullstendig informasjon om deg og din virksomhet, og du gir Carrycut adgang til å dele denne informasjonen samt transaksjonsinformasjon relatert til din bruk av betalingstjenester levert av Stripe.

Brukere er selv ansvarlige for sine handlinger tilknyttet TJENESTENE og bør vurdere andre brukeres troverdighet før man samhandler.

CARRYCUT GEBYR

Der hvor betaling skjer for transportoppdrag vil totalkostnaden (Betalingen) for avsender bestå av to deler:

 1. i) fraktkostnad betalt til transportør, og
 2. ii) kommisjon betalt til Carrycut for at Carrycut tilbyr og drifter TJENESTENE.

Betalingen avtales mellom avsender og transportør. Kommisjonen til Carrycut blir trukket fra Betalingen som en prosentsats av Betalingen. Pr i dag er denne prosentsatsen 14%.

Dette betyr (som et eksempel) at hvis Betalingen er 100 kroner, vil 86 kroner bli betalt til Transportør og 14 kroner bli betalt til Carrycut.

Carrycut kan etter vårt eget skjønn endre prosentsatsen for kommisjonen.

BETALINGSLØSNING

Betalingen til Transportør og kommisjon til Carrycut skal betales gjennom betalingsløsningen som er en del av TJENESTENE. For å kunne publisere transportoppdrag og/eller tilby transporttjenester må Brukere registrere et betalingskort og/eller en bankkonto i tilknytning til sin brukerkonto.

Når en avtale om et transportoppdrag er inngått mellom avsender og transportør, vil Betalingen i tilknytning til transportoppdraget bli reservert på avsenders betalingskort. Når både mottaker og transportør gjennom TJENESTENE har bekreftet at transportoppdraget er utført, vil betalingen til transportør og kommisjonene til Carrycut bli overført fra avsenders betalingskort. Dersom bekreftelse på at oppdraget er utført ikke bekreftes hverken av avsender eller transportør innen 7 dager etter at avtalen om transportoppdrag ble inngått, vil den reserverte Betalingen bli frigitt.

Hvis bare transportør bekrefter at oppdraget er utført, vil mottaker få varsel gjennom push og/eller epost med forespørsel om å bekrefte at transportoppdraget er gjennomført. Dersom mottaker ikke bekrefter at transportoppdraget har blitt gjennomført vil han eller hun bli varslet via epost om at han eller hun må bekrefte mottak. Betaling for et oppdrag som transportør har bekreftet er levert, vil bli gjennomført når det har gått 7 dager fra avtalen om transportoppdrag ble inngått.

DERSOM DET ER EN TVIST OM HVORVIDT TRANSPOROPPDRAGET HAR BLITT GJENNOMFØRT ELLER IKKE, MÅ DENNE TVISTEN LØSES MELLOM DE PARTENE SOM ER INVOLVERT I AVTALEN OM TRANSPORTOPPDRAGET. HVIS DET ER EN TVIST OM HVORVIDT DET HAR BLITT EN SKADE PÅ ELLER TAP AV FORSENDELSEN ELLER IKKE, MÅ DENNE TVISTEN LØSES MELLOM DE PARTENE SOM ER INVOLVERT I AVTALEN OM TRANSPORTOPPDRAGET. CARRYCUT ER IKKE PART I AVTALEN OM TRANSPORTOPPDRAGET.

Dersom avsender ikke betaler, vil forsinkelsesrenter og gebyr påløpe i henhold til norsk lov. Carrycut har rett til å kreve og inndrive ubetalt kommisjon til Carrycut for avsenders regning.

Brukere som skylder penger til TJENESTENE risikerer å bli ekskludert fra å bruke TJENESTENE.

ANSVARSFRASKRIVELSE

TJENESTENE OG CARRYCUT INNHOLD LEVERES ”SOM DE ER” UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN EKSPLISITT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM FORRETNINGSMESSIG EGNETHET, BRUKBARHET FOR EN BESTEMT HENSIKT, EIERRETTIGHETER OG IKKE-KRENKELIGHET. I TILLEGG, SELV OM CARRYCUT FORSØKER Å LEVERE EN GOD BRUKEROPPLEVELSE, VERKEN KAN ELLER GIR VI NOEN GARANTI FOR AT TJENESTENE ALLTID VIL VÆRE SIKRE ELLER FEILFRIE ELLER AT TJENESTENE ALLTID VIL VIRKE UTEN FORSINKELSER, AVBRUDD ELLER MANGLER.

BESKJED TIL INTERNASJONALE BRUKERE

TJENESTENE er administrert fra Norge. Dersom du bruker TJENESTENE fra land i den Europeiske Union, Asia, USA eller en annen region med lover som omhandler innsamling, bruk eller visning av personlige data som avviker fra norsk lov, gjør vi deg oppmerksom på at du gjennom din fortsatte bruk av TJENESTENE, som er underlagt norsk lov, overfører din personlige informasjon til Norge og at du tillater slik overføring.

TVISTER

1) Skadesløsholdelse

I dette avsnittet om erstatning vil ”Carrycut” også inkludere alle styremedlemmer, ledere og ansatte i selskapet.

Ved å godta disse BRUKERVILKÅRENE godtar du å holde skadesløs Carrycut, aksjonærer, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører (kollektivt “Carrycut Parter”) fra og mot alle reklamasjoner, påtaler, krav, skader, tap, kostnader, erstatningskrav, bøter straffereaksjoner og utgifter (inkludert men ikke begrenset til saksomkostninger) som skyldes eller er knyttet til (a) din bruk av TJENESTENE; (b) Brukerinnhold du poster, laster opp, bruker, distribuerer, lagrer eller på annen måte overfører gjennom TJENESTENE; (c) ditt brudd på disse BRUKERVILKÅRENE; eller (d) ditt brudd på andres rettigheter.

2) Ansvarsbegrensning

I dette avsnittet om ansvarsbegrensning vil ”Carrycut” også inkludere alle styremedlemmer, ledere og ansatte i selskapet.

Med unntak av hvor dette er forbudt ved lov, vil Carrycut eller Carrycut Parter under ingen omstendighet være ansvarlig for direkte, indirekte eller andre oppståtte skader eller tap som følger av (a) bruk av, eller manglende mulighet til å bruke TJENESTENE; (b) levering av TJENESTENE eller noe materiale tilgjengelig i disse; eller (c) oppførselen til andre brukere av TJENESTENE, selv om Carrycut har blitt gjort oppmerksom på mulighetene av slike skader eller tap. Du påtar deg det fulle ansvar for din bruk av TJENESTENE.

Din eneste løsning overfor Carrycut i tilfelle misnøye med TJENESTENE eller noe innhold i disse er å slutte å bruke TJENESTENE.

I tilfelle, og til tross for disse BRUKERVILKÅRENE, Carrycut er funnet ansvarlig overfor deg for skade eller tap som oppstår fra bruk av eller på noen måte er forbundet med din bruk av TJENESTENE eller noe innhold, skal Carrycuts erstatningsansvar aldri overstige 1,00 norske kroner.

3) Tvisteløsning

Denne avtalen er underlagt norsk rett. Enhver tvist som springer ut av avtalen og som ikke løses i minnelighet skal behandles etter norsk rett og av domstolen i Oslo, Norge.

LOVVALG

Enhver tvist mellom deg og Carrycut vil være underlagt disse BRUKERVILKÅRENE og norsk lov.

UGYLDIGHET

Hvis noen bestemmelse i disse BRUKERVILKÅRENE ansees ulovlig, ugyldig eller av annen årsak ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen ansees som ikke gyldig for disse BRUKERVILKÅRENE og skal ikke påvirke gyldigheten og retten til å håndheve de øvrige bestemmelsene i disse BRUKERVILKÅRENE.

FORCE MAJEURE

Force majeure skal regnes som gyldig terminering av en forpliktelse som er relatert til uforutsette og uunngåelige hendelser som gjør det umulig for Carrycut å oppfylle våre forpliktelser i henhold til disse BRUKERVILKÅRENE. I slike tilfeller betyr Force majeure at Carrycut er fritatt fra sine forpliktelser. Dersom Carrycut er påvirket av Force majeure skal Brukere informeres innen rimelig tid. Som eksempel på slike ekstraordinære hendelser utenfor kontroll av noen part nevnes krig, opprør, blokade, naturkatastrofe, streik og lock-out, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og tyveri.

PROGRAMVAREUTVIKLINGSSETT

For programvareutviklingssett og API’er tilbudt som en del av eller gjennom TJENESTENE vil separate brukervilkår bli gjort tilgjengelig.

FULLSTENDIG AVTALE

Disse BRUKERVILKÅRENE erstatter i sin helhet tidligere versjoner av BRUKERVILKÅRENE og representerer en fullstendig avtale mellom deg og Carrycut.